Nasi specjaliści

LEK. MED. ADRIAN LEŚNIAK

Wykształcenie
​Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim. Ukończyłem specjalizacje z Radiologii i Diagnostyki obrazowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. Posiadam wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych (USG), zdobyte nie tylko na kursach, ale przede wszystkim podczas pracy w szpitalu klinicznym.